Balík - ceník základní Česká pošta
Hmotnost do / Cena (s DPH)
2 kg  108,00 Kč
4 kg  120,00 Kč
6 kg  131,00 Kč
8 kg  138,00 Kč
10 kg 145,00 Kč
12 kg 152,00 Kč
Při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C
Do částky včetně / cena v Kč 1 Kč až 5 000 Kč
Pk A cena v Kč (s DPH) 36,00 Kč
Pk C cena v Kč (s DPH) 42,00 Kč